Oxford Alloys, ER80S-B6, AWS/ASME SFA 5.28, HEAT H6 178,DIA:3/32X36, LOT 07B0218

Regular price $48.99 Sale

Oxford Alloys,
 ER80S-B6, 
AWS/ASME SFA 5.28, 
Heat H6 178, 
DIA:3/32X36, 
Lot 07B0218